Pagdating ng espanol sa pilipinas consolidating

Dahil sa pangyayaring ito, pinawalang-bisa ni Bonifacio bilang Supremo ng Katipunan.

Ito ang nagbigay-daan sa pagtatag ng Pilipinas na nakilala bilang pinaka-unang republika sa Asya.

Ang musika ng pambansang awit ng Pilipinas ay ginawa ni Julian Felipe.

Samantala, sila Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo, at Delfina Herbosa naman ang gumawa ng pambansang watawat.

Matapos namatay ni Bonifacio, bumagsak ang Cavite sa kamay ng mga Espanyol.

Noong Nobyembre 1897, itinatag ni Aguinaldo ang isang bagong pamahalaan sa Biak-na-Bato. Noong Hunyo 12,1898 ay ang pagproklamasyon ng Kalayaan sa Pilipinas.

Please or register to post comments
If spammers comment on your content, only you can see and manage such comments Delete all
Ang panahon ng mga Amerikano ang isa sa mga naganap na pagbabago sa Pilipino sa pagkaraan ng panahon ng mga Kastila. Isang malaking pagbabago ang ginawa ng mga Amerikano sa pagdating nila sa Pilipinas. 
26-Aug-2018 08:52
Reply
Depression is like being sad and tired at the same time. Ibahagi sa Twitter Ibahagi sa Facebook Ibahagi sa Pinterest. Pinapagana ng Blogger. 
26-Aug-2018 08:56
Reply
Si Commodore Dewey, Asst. Sec. of the Navy ay inutusan ni T. Roosevelt na tumuloy sa Hongkong at paghandaan ang paglusob ng mga Kastila sa Pilipinas kung magkakaroon ng digmaan. 
26-Aug-2018 09:00
Reply
Unang nakarating ang mga Europeo sa Pilipinas sa pagdating ng expedisyon ng mga Español na pinamunuan ng na si noong 16 Marso 1521. Pumalaot si Magallanes sa pulo ng, inangkin ito para sa Espanya, at binigyan ito ng pangalan na Islas de San Lazaro. 
26-Aug-2018 09:03
Reply
Mga barangay at mang mga namumuno sa Pilipinas ay isang Gobernador- Heneral na siyang kinatawan ng Hari ng Espanya sa Pilipinas. Madalas magkaroon ng pagbabago sa. 
26-Aug-2018 09:07
Reply
Royal Company of the Philippines na itinatag noong Marso 10, 1785 na naglayong itaguyod ang kalakalan sa pagitan ng Espanya at Pilipinas;. 
26-Aug-2018 09:13
Reply

Pagdating ng espanol sa pilipinas introduction

Pagdating ng espanol sa pilipinas

Recent posts

26-Aug-2018 17:43
26-Aug-2018 22:12